The COUNCIL of PEACE
Translated into DUTCH by Puk


DE VREDESRAAD


'Vorm grote Vredesraden.
Noem de raad. The Council of Peace [De Vredesraad].
Zorg dat het georganiseerd wordt in Rome. In de Citadel.'


De mensen van deze wereld willen vrede, dus waarom is dat schijnbaar zo moeilijk te bereiken?

Wist je dat alleen al in de VS sinds de tijd van de Grondleggers van de Verenigde Staten al meer dan 100 Wetsvoorstellen zijn ingediend om een Ministerie van Vrede te creëren, en dat toch geen van die voorstellen is aangenomen? Waarom?

In 1793 schreef ëën van de Grondleggers een essay, getiteld "Een plan voor een Vredesministerie voor de Verenigde Staten". Het omschreven doel op dat moment was: "Laat macht gegeven worden aan de Minister voor het stichten en onderhouden van vrije scholen in elke stad, dorp en gemeente in de Verenigde Staten; Laat de jeugd van ons land geÍnstrueerd worden in lezen, schrijven en rekenen, en in de doctrines van enige religie; de Christelijke religie zou de voorkeur moeten hebben boven alle anderen; omdat het exclusief tot deze religie behoort om niet alleen vrede te cultiveren onder alle mensen, maar om te vergeven, nee, meer nog, om onze vijanden lief te hebben."

De nadruk in die tijd lag op instructie over de Bijbel. Deze zou boven 'religie' moeten komen. Het ging door met:

"5. Om een verering voor menselijk leven te inspireren, en een afschuw voor het vergieten van menselijk bloed, laat al die wetten worden ingetrokken die jury's, rechters, politiechefs of beulen toestaan de wrok van individuen te bepalen en om moord in koelen bloede te plegen in welk geval dan ook.

6. Om de passie voor oorlog te onderdrukken ... Militiewetten zouden overal moeten worden ingetrokken en militaire kledij en titels zouden terzijde gelegd moeten worden."

Dus wat is het struikelblok?

Wij hebben een kleine groep mensen op deze planeet die de munitiefabrieken en alle andere productiebronnen van oorlogswapens bezitten. Hoe brengen zij deze producten aan de man?

Als jij één van de eigenaren zou zijn, wat zou jij dan doen? Oorlogen aanwakkeren natuurlijk!! Vrede is het laatste dat je wilt als je winsten zouden dalen tot nul.

Dus om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt (en zij bezitten toevallig ook alle geldprintende persen in de wereld) betalen zij omkoopgelden-die-niet-geweigerd-kunnen-worden aan politici in regeringsposities om hun activiteiten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat vrede niet erg populair wordt. Dit is één van de vele redenen waarom wij het niet nodig hebben dat politici onze landen besturen (zie: http://government.insights2.org/).

Elke religie heeft het over "Heb elkaar Lief", maar doen zij dat zelf? Laat ze eens serieus in hun eigen hart kijken en aan deze actie deelnemen, alle verschillen achter zich laten. Er is bijna geen tijd meer.

Wat kun je hieraan doen? Neem contact op met de NU leidinggevende personen in jullie land die toegenegen zijn aan de VREDESZAAK, vraag hen om een VREDESRAAD te vormen voor jouw land, van waaruit zij een representatie sturen naar een planetaire VREDESRAAD en verzeker je ervan dat zij zowel lokale als nationale publiciteit krijgen. Dit zullen waarschijnlijk NIET jullie regeringsleiders zijn.

Benadruk dat de mensen van deze wereld zich nu wel bewust zijn WAAROM wij nooit blijvende VREDE hadden en dat zij de schuldigen voor het gerecht gebracht willen hebben en willen laten verklaren tot 'persona non grata' (ongewenste inwoners) van jullie land, ongeacht hun nationaliteit!

Deze zaak is urgent, dus een website is gecreèerd om het gemakkelijker te maken de boodschap te verspreiden: http://peace.insights2.org/. Deze zal vertaald worden in andere talen dan Engels als vertalers zich vrijwillig melden.

Voor vooruitgang in het Licht,
Milson


Report action to this E-maiL address or the NESARA INTERNATIONAL group

Your use of this site is subject to
Terms and Conditions of Use
See also our
Privacy Policy